torsdag 27. februar 2014

Sommerkurs

http://unof.no/blokk/kurs/sommermusikkskolene/

Orkesterledelsen oppfordrer alle musikanter til å delta på sommermusikkskole. UNOF har oversikt over det meste.

Hver enkelt må sørge for påmelding til og deltagelse på sommermusikkskole selv.