torsdag 27. februar 2014

Prøveplan vinter 2014ROMUS HOVEDORKESTER


Tors. 27.feb
Øvelse
18.00-19.30

Tors. 6.mars
Øvelse
18.00-19.30

Tors.13.mars
Øvelse
18.00-19.30
Med ”løse fugler”
Tors.20.mars
Musikulkonsert
(vi deltar med 1 innslag)
17.00
Kjenn skole.
Fre. 21.mars
Rybak-seminar
17.00-20.30
Bjertnes skole
Kvernstuveien 1
1482 Nittedal
Lør. 22.mars
Rybak-seminar
10.45-16.00
Bjertnes skole
Søn. 23.mars
Rybak-konsert
11.30-17.30
Konsert 16.00
Bjertes skole; Aula
Tors.27.mars
Fri

Ny plan for resten av våren kommer. Tlf. Kristina Renolen 95 24 98 29   Tlf. Kristin Vestvik 95 92 13 23